All posts in Uncategorized

ANUNȚURI – 2023

Categories: Uncategorized
Comentariile sunt închise pentru ANUNȚURI – 2023

19.05.2023 – Anunt de participare CULTE cf L350 din 2005

16.05.2023 – Documentatie L350 dn 2005 finantari nerambursabile CULTE an 2023

…………………-Anexele nr 1,2,3 procedura culte religioase 2023

12.05.2023 – Anunt de participare Sport cf L350 din 2005

09.05.2023 – Documentatie L350 din 2005 finantari nerambursabile SPORT an 2023

04.05.2023 – Anunt Program anual L 350 din 2005

28.02.2023 – ANUNȚ examen promovare

HOTĂRÂRI CL – 2023

Categories: Uncategorized
Comentariile sunt închise pentru HOTĂRÂRI CL – 2023

08.02.2023 – Hotarare privind aprobarea planului de actiuni si a volumului lucrarilor ce se vor executa de catre beneficiarii de ajutor so

…………………-Hotarare privind alegerea unui nou presedinte de sedinta in persoana domnului Banta Lucian-Ionel

………………….-Hotarare privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile permanente de pe raza administrativ teritorială a Comunei

………………….-Hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2023

…………………..-Hotarare privind aprobarea domeniului serviciilor publice si locurilor in care contravenientii vor presta activitati in folosu

10.03.2023

Hotarare privind aprobarea devizului general si a DALI aferent investitiei ,,Reabilitare si modernizare Dispensar Uman in lo

Hotarare privind acordarea avizului Consiliului Local Ileanda, pentru prestarea de servicii funerare de catre SC Miron Ionutz Onomar

Hotarare privind aprobarea achizitiei serviciului de intocmire documentatie tehnica si a lucrarilor de executie pentru pune

Hotarare privind aprobarea devizului general si a DALI aferent investitiei ,, Cresterea eficientei energetice si gestionarea

Hotarare privind aprobarea participarii la “Componenta C15 Educație, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, a cer

07.04.2023

Hot  privind aprobarea Reg de acordarea a sprijinului financiar, de la bugetul Com Ileanda, unităţilor de cult din Com Ileanda

Hot privind desemnarea consilierilor locali din acelasi cadru Cons local al com Ileanda, jud Salaj care vor face parte d

Hotarare privind concesionarea unui imobil, compus din teren, în suprafaţă de 345 mp înscris în CF nr. 51417 – Ileanda, afl

Hotarare privind aprobarea achizitiei lucrarilor de executie pentru “reparatii la invelitoare si inlocuire tigle ceramice cu

Hotarare privind aprobarea achizitiei lucrarilor de executie pentru reparatii grupuri sanitare la Liceul Tehnologic Ioachim

Hotarare privind aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul local al comun

Concursuri – 2022

Categories: Uncategorized
Comentariile sunt închise pentru Concursuri – 2022

03.05.2022 – Anunt, bibliografie si fisa postului concurs recrutare consilier asistent

25.05.2022 – PV selectie dosare concurs impozite si taxe

26.05.2022 – Rezultat contestatie

07.06.2022 – Borderou rezultat lucrare scrisa -07.06.2022

08.06.2022 – Rezultat contestatie concurs

26.07.2022 – Anunt bibliografie si fisa postului -Cconcurs recrutare consilier asistent

22.08.2022 – Proces verbal selectie dosare 

09.09.2022 – Raport final concurs 31.08.2022

Declarații de căsătorie

Categories: Uncategorized
Comentariile sunt închise pentru Declarații de căsătorie

2023

31.01.2023 – Publicatie casatorie Moldovan si Krajnik

2022

25.01.2022 – Declaratie de casatorie

17.02.2022 – Declaratie casatorie Kovaci si Feketa

……………….- Declaratie de casatorie Mezei si Prodan

25.03.2022 – Declaratie de casatorie – Popp si Ardelean

………………..- Declaratie de casatorie Leasa si Ciobanu

……………….. – Declaratie de casatorie – Moldovan si Lingurar

23.05.2022 – Declaratie de casatorie-Andrecan si Susa

24,06,2022 – Declaratie de casatorie – Trandafir si Lacatus

21.07.2022 – Publicatie casatorie – Isac si Olinschi

29.09.2022 – Publicație căsătorie – Costin și Țandără

28.02.2022 – Publicatie de casatorie Paul si Pantiru