Alegeri 9 iunie 2024

ANUNȚURI – 2024

Categories: Uncategorized
Comentariile sunt închise pentru ANUNȚURI – 2024

17.05.2024 – Documentatie L350 din 2005 finantari nerambursabile CULTE religioase an 2024

…………………Anexa nr 5 procedura culte religioase 2024

………………….Anexele nr 1, 2, 3 procedura culte religioase 2024

26.04.2024 – Anunt de participare Sport L350_PII

09.04.2024 – Anunt – Achizitie miniexcavator in com Ileanda, jud Salaj

01.04.2024 – Anunt de participare_L350_Sport

29.03.2024 – Invitatie la ofertare pt Achizitie miniexcavator in comuna Ileanda jud Salaj

28.03.2024 – Documentatie L 350 din 2005 finantari nerambursabile SPORT an 2024

01.03.2024 – Instiintare decizie CNSC masa calda

02.02.2024 – Anunt examen promovare

26.01.2026 – Comunicat_de_presa_incepere proiect_Dotarea_cu_mobilier_a liceului Ioachim Pop_Ileanda

Documente și informații financiare – 2023

Categories: Uncategorized
Comentariile sunt închise pentru Documente și informații financiare – 2023

 

17.08.2023 – Cerere virare sume- Culte religioase 2023

                     – DECLARAŢIE-pe-propria-răspundere- Culte religioase 2023

12.06.2023 – Anunt de participare Sport cf L350 din 2005, PII

16.05.2023 – -Documentatie L350 dn 2005 finantari nerambursabile CULTE an 2023

………………….Anexele nr 1,2,3 procedura culte religioase 2023

09.05.2023 – Documentatie L350 din 2005 finantari nerambursabile SPORT an 2023

03.04.2023 – Salarii la 31.03.2023

ANUNȚURI – 2023

Categories: Uncategorized
Comentariile sunt închise pentru ANUNȚURI – 2023

21.12.2023 – Anunt servicii de catering an 2023-2024 PII

17.11.2023 – Anunt serv catering pt prescolarii si elevii Lic Tehn I Pop Ileanda, an 2023-2024

03.11.2023 – Anunt servicii de deszapezire in comuna Ileanda iarna 2023-2024

29.08.2023 – Anunt de atribuire culte religioase

17.08.2023 – Cerere virare sume- Culte religioase 2023

…………………- DECLARAŢIE-pe-propria-răspundere- Culte religioase 2023

04.08.2023 – Anunt public privind decizia etapei de incadrare pr Retele de canalizare menajera in com Ileanda, et II

25.07.2023 – Anunt de atribuire concesionare bunuri proprietatepublica in baza OUG 57 din 2019

11.07.2023 – Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

16.06.2023 – Anunț de participare la licitație pt concesiune de bunuri proprietate publică în baza O.U.G. nr. 57 din 2019

12.06.2023 – Anunt de participare Sport cf L350 din 2005, PII

08.06.2023 – Comunicat_de_presa_începere_proiect_PNRR_DISPENSAR UMAN ILEANDA

…………………-Comunicat_de_presa_începere_proiect_PNRR_LICEU ILEANDA

19.05.2023 – Anunt de participare CULTE cf L350 din 2005

16.05.2023 – Documentatie L350 dn 2005 finantari nerambursabile CULTE an 2023

…………………-Anexele nr 1,2,3 procedura culte religioase 2023

12.05.2023 – Anunt de participare Sport cf L350 din 2005

09.05.2023 – Documentatie L350 din 2005 finantari nerambursabile SPORT an 2023

04.05.2023 – Anunt Program anual L 350 din 2005

28.02.2023 – ANUNȚ examen promovare

HOTĂRÂRI CL – 2023

Categories: Uncategorized
Comentariile sunt închise pentru HOTĂRÂRI CL – 2023

08.02.2023 – Hotarare privind aprobarea planului de actiuni si a volumului lucrarilor ce se vor executa de catre beneficiarii de ajutor so

…………………-Hotarare privind alegerea unui nou presedinte de sedinta in persoana domnului Banta Lucian-Ionel

………………….-Hotarare privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile permanente de pe raza administrativ teritorială a Comunei

………………….-Hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2023

…………………..-Hotarare privind aprobarea domeniului serviciilor publice si locurilor in care contravenientii vor presta activitati in folosu

10.03.2023

Hotarare privind aprobarea devizului general si a DALI aferent investitiei ,,Reabilitare si modernizare Dispensar Uman in lo

Hotarare privind acordarea avizului Consiliului Local Ileanda, pentru prestarea de servicii funerare de catre SC Miron Ionutz Onomar

Hotarare privind aprobarea achizitiei serviciului de intocmire documentatie tehnica si a lucrarilor de executie pentru pune

Hotarare privind aprobarea devizului general si a DALI aferent investitiei ,, Cresterea eficientei energetice si gestionarea

Hotarare privind aprobarea participarii la “Componenta C15 Educație, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, a cer

07.04.2023

Hot  privind aprobarea Reg de acordarea a sprijinului financiar, de la bugetul Com Ileanda, unităţilor de cult din Com Ileanda

Hot privind desemnarea consilierilor locali din acelasi cadru Cons local al com Ileanda, jud Salaj care vor face parte d

Hotarare privind concesionarea unui imobil, compus din teren, în suprafaţă de 345 mp înscris în CF nr. 51417 – Ileanda, afl

Hotarare privind aprobarea achizitiei lucrarilor de executie pentru “reparatii la invelitoare si inlocuire tigle ceramice cu

Hotarare privind aprobarea achizitiei lucrarilor de executie pentru reparatii grupuri sanitare la Liceul Tehnologic Ioachim

Hotarare privind aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul local al comun