Hotărâri şi proiecte de hotărâri ale Consiliului Local – Iunie 2017