Hotărâri şi proiecte de hotărâri ale Consiliului Local – Ianuarie 2017