HOTĂRÂRI CL – 2023

08.02.2023 – Hotarare privind aprobarea planului de actiuni si a volumului lucrarilor ce se vor executa de catre beneficiarii de ajutor so

…………………-Hotarare privind alegerea unui nou presedinte de sedinta in persoana domnului Banta Lucian-Ionel

………………….-Hotarare privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile permanente de pe raza administrativ teritorială a Comunei

………………….-Hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2023

…………………..-Hotarare privind aprobarea domeniului serviciilor publice si locurilor in care contravenientii vor presta activitati in folosu

10.03.2023

Hotarare privind aprobarea devizului general si a DALI aferent investitiei ,,Reabilitare si modernizare Dispensar Uman in lo

Hotarare privind acordarea avizului Consiliului Local Ileanda, pentru prestarea de servicii funerare de catre SC Miron Ionutz Onomar

Hotarare privind aprobarea achizitiei serviciului de intocmire documentatie tehnica si a lucrarilor de executie pentru pune

Hotarare privind aprobarea devizului general si a DALI aferent investitiei ,, Cresterea eficientei energetice si gestionarea

Hotarare privind aprobarea participarii la “Componenta C15 Educație, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, a cer

07.04.2023

Hot  privind aprobarea Reg de acordarea a sprijinului financiar, de la bugetul Com Ileanda, unităţilor de cult din Com Ileanda

Hot privind desemnarea consilierilor locali din acelasi cadru Cons local al com Ileanda, jud Salaj care vor face parte d

Hotarare privind concesionarea unui imobil, compus din teren, în suprafaţă de 345 mp înscris în CF nr. 51417 – Ileanda, afl

Hotarare privind aprobarea achizitiei lucrarilor de executie pentru “reparatii la invelitoare si inlocuire tigle ceramice cu

Hotarare privind aprobarea achizitiei lucrarilor de executie pentru reparatii grupuri sanitare la Liceul Tehnologic Ioachim

Hotarare privind aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul local al comun