Ileanda – Eminescu sărbătorit și la Liceul Tehnologic ,,Ioachim Pop”

Ileanda-Lic.Tehnologic-Eminesciana 2017